třída PhraseListGrammar

class PhraseListGrammar
  : public Grammar

Představuje gramatiku seznamu frází pro scénáře dynamické gramatiky. Přidáno ve verzi 1.5.0.

Členové

PhraseListGrammar

Syntaxe: public inline explicit PhraseListGrammar ( SPXGRAMMARHANDLE hgrammar );

Interní konstruktor. Vytvoří novou instanci pomocí zadaného popisovače.

Parametry

  • hgrammar Gramatický úchyt seznamu frází

Přidatfráze

Syntaxe: public inline void AddPhrase ( const std::string & text );

Přidá jednoduchou frázi, kterou může uživatel vyslovit.

Parametry

  • text Fráze, která se má přidat.

Vymazat

Syntaxe: public inline void Clear ( );

Vymaže všechny fráze z gramatiky seznamu frází.

FromRecognizer

Syntaxe: public template< > inline static std::shared_ptr< PhraseListGrammar > FromRecognizer ( std::shared_ptr< T > recognizer );

Vytvoří gramatiku seznamu frází pro zadaný nástroj pro rozpoznávání.

Parametry

  • recognizer Rozpoznávatel, ze kterého chcete získat gramatiku seznamu frází.

Návraty

Sdílený ukazatel na gramatiku seznamu frází.