třída SmartHandle

Třída inteligentních úchytů.

Členové

SmartHandle

Syntaxe: public inline SmartHandle ( T handle );

~SmartHandle

Syntaxe: public inline ~SmartHandle ( );

operátor T&

Syntaxe: public inline explicit operator T& ( ) const;

get

Syntaxe: public inline T get ( ) const;

operátor T

Syntaxe: public inline operator T ( ) const;

Operátor&

Syntaxe: public inline T * operator& ( );

resetování

Syntaxe: public inline void reset ( );