class Speaker::VoiceProfileEnrollmentCancellationDetails

Představuje podrobnosti o zrušení výsledku registrace. Přidáno ve verzi 1.12.0.

Členové

ErrorCode

Syntaxe: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kód chyby v případě neúspěšné registrace (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba).

ErrorDetails

Syntaxe: public const std::string ErrorDetails;

Chybová zpráva v případě neúspěšné registrace (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba).

FromResult

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< VoiceProfileEnrollmentCancellationDetails > FromResult ( std::shared_ptr< VoiceProfileEnrollmentResult > result );

Vytvořte objekt, který představuje podrobnosti o výsledku zrušené registrace.

Parametry

  • result objekt výsledku registrace hlasového profilu.

Návraty

inteligentní ukazatel objektu podrobností o zrušení registrace hlasového profilu.