třída SpeechRecognitionCanceledEventArgs

class SpeechRecognitionCanceledEventArgs
  : public SpeechRecognitionEventArgs

Třída pro argumenty události zrušení rozpoznávání řeči

Členové

Důvod

Syntaxe: public const CancellationReason & Reason;

Důvod zrušení výsledku

ErrorCode

Syntaxe: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kód chyby v případě neúspěšného rozpoznání (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba). Pokud důvod není Chyba, je ErrorCode nastavený na NoError. Přidáno ve verzi 1.1.0.

ErrorDetails

Syntaxe: public const std::string ErrorDetails;

Chybová zpráva v případě neúspěšného rozpoznání (Důvod je nastaven na Hodnotu Chyba).

SpeechRecognitionCanceledEventArgs

Syntaxe: public inline explicit SpeechRecognitionCanceledEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor

Parametry

  • hevent Popisovač události

~SpeechRecognitionCanceledEventArgs

Syntaxe: public inline virtual ~SpeechRecognitionCanceledEventArgs ( );