třída SpeechSynthesisBookmarkEventArgs

class SpeechSynthesisBookmarkEventArgs
  : public EventArgs

Třída pro syntézu řeči záložky argumenty události. Přidáno ve verzi 1.16.0.

Členové

Id výsledku

Syntaxe: public const std::string & ResultId;

Jedinečné ID výsledku Přidáno ve verzi 1.25.0.

AudioOffset

Syntaxe: public uint64_t AudioOffset;

Posun zvuku, v tichách (100 nanosekund).

Text

Syntaxe: public const std::string & Text;

Text záložky

SpeechSynthesisBookmarkEventArgs

Syntaxe: public inline explicit SpeechSynthesisBookmarkEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor

Parametry

  • hevent Popisovač události

~SpeechSynthesisBookmarkEventArgs

Syntaxe: public inline virtual ~SpeechSynthesisBookmarkEventArgs ( );