třída SpeechSynthesisCancellationDetails

Obsahuje podrobné informace o tom, proč byl výsledek zrušen. Přidáno ve verzi 1.4.0.

Členové

Důvod

Syntaxe: public const CancellationReason & Reason;

Důvod zrušení výsledku

ErrorCode

Syntaxe: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kód chyby v případě neúspěšné syntézy řeči (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba). Pokud důvod není Chyba, je ErrorCode nastaven na NoError.

ErrorDetails

Syntaxe: public const std::string ErrorDetails;

Chybová zpráva v případě neúspěšné syntézy řeči (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba).

FromResult

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< SpeechSynthesisCancellationDetails > FromResult ( std::shared_ptr< SpeechSynthesisResult > result );

Vytvoří instanci SpeechSynthesisCancellationDetails objektu pro zrušený SpeechSynthesisResult.

Parametry

  • result Výsledek, který byl zrušen.

Návraty

Sdílený ukazatel na CancellationDetails.

FromStream

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< SpeechSynthesisCancellationDetails > FromStream ( std::shared_ptr< AudioDataStream > stream );

Vytvoří instanci SpeechSynthesisCancellationDetails objektu pro zrušený SpeechSynthesisResult.

Parametry

  • stream Datový proud zvuku, který byl zrušen.

Návraty

Sdílený ukazatel na CancellationDetails.