třída SpeechSynthesisVisemeEventArgs

class SpeechSynthesisVisemeEventArgs
  : public EventArgs

Třída pro syntézu řeči viseme argumenty události. Přidáno ve verzi 1.16.0.

Členové

Id výsledku

Syntaxe: public const std::string & ResultId;

Jedinečné ID výsledku. Přidáno ve verzi 1.25.0.

AudioOffset

Syntaxe: public uint64_t AudioOffset;

Posun zvuku, v ticích (100 nanosekund).

VisemeId

Syntaxe: public uint32_t VisemeId;

ID Viseme.

Animace

Syntaxe: public const std::string & Animation;

Animace může být svg nebo jiný formát.

SpeechSynthesisVisemeEventArgs

Syntaxe: public inline explicit SpeechSynthesisVisemeEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor

Parametry

  • hevent Popisovač události

~SpeechSynthesisVisemeEventArgs

Syntaxe: public inline virtual ~SpeechSynthesisVisemeEventArgs ( );