třída SpeechTranslationModel

Informace o modelu překladu řeči

Členové

Name

Syntaxe: public const SPXSTRING & Name;

Název modelu.

Zdrojové jazyky

Syntaxe: public const std::vector< SPXSTRING > & SourceLanguages;

Zdrojové jazyky, které model podporuje.

Cílovélanguages

Syntaxe: public const std::vector< SPXSTRING > & TargetLanguages;

Cílové jazyky, které model podporuje.

Cesta

Syntaxe: public const SPXSTRING & Path;

Cesta k modelu (platí jenom pro offline modely).

Verze

Syntaxe: public const SPXSTRING & Version;

Verze modelu.

SpeechTranslationModel

Syntaxe: public inline explicit SpeechTranslationModel ( SPXSPEECHRECOMODELHANDLE hmodel );

Vytvoří novou instanci pomocí zadaného popisovače.

Parametry

  • hmodel Úchyt modelu.

SPXSPEECHRECOMODELHANDLE – operátor

Syntaxe: public inline explicit operator SPXSPEECHRECOMODELHANDLE ( );

Operátor explicitního převodu.

Návraty

Úchyt modelu.

~SpeechTranslationModel

Syntaxe: public inline ~SpeechTranslationModel ( );

Destruktor.