class Core::_detail::SessionErrorDetails

Obsahuje podrobné informace o tom, proč došlo k chybě.

Členové

GetReason

Syntaxe: public inline TReason GetReason ( );

Získá důvod chyby.

Návraty

Výčet chyby

GetErrorCode

Syntaxe: public inline int GetErrorCode ( );

Získá kód chyby.

Návraty

Kód chyby

GetMessage

Syntaxe: public inline std::string GetMessage ( );

Chybová zpráva v případě neúspěšného rozpoznání (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba).

Návraty

Chybová zpráva s dalšími informacemi

GetMessage

Syntaxe: public template< > inline AI::Core::_detail::enable_if_w_or_string_t< T > GetMessage ( );

Chybová zpráva v případě neúspěšného rozpoznání (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba).

Návraty

Chybová zpráva

FromEventArgs

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< TDetails > FromEventArgs ( const TEventArgs & args );

Vytvoří instanci správného objektu ErrorDetails z argumentů události.

Parametry

  • args Argumenty události.

Návraty

Sdílený ukazatel na CancellationDetails.

FromResult

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< TDetails > FromResult ( std::shared_ptr< TResult > result );

Vytvoří instanci správného objektu ErrorDetails z args události.

Parametry

  • result Výsledek, který byl zrušen.

Návraty

Sdílený ukazatel na CancellationDetails.