class Core::_detail::SessionStoppedDetails

Obsahuje podrobné informace o tom, proč došlo k chybě.

Členové

GetReason

Syntaxe: public inline TReason GetReason ( );

Získá důvod chyby.

Návraty

FromResult

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< TDetails > FromResult ( std::shared_ptr< TResult > result );

Vytvoří instanci správného ErrorDetails objektu z args události.

Parametry

  • result Výsledek, který byl zrušen.

Návraty

Sdílený ukazatel na CancellationDetails.