class Core::D iagnostics::Logging::EventLogger

Cíl protokolu založený na zpětném volání pro sadu SDK.

Členové

SetCallback

Syntaxe: public inline static void SetCallback ( CallbackFunction_Type callback );

Nastaví zpětné volání vyvolané pro zprávy protokolu.

Parametry

  • callback funkce zpětného volání, která se má volat.

Toto volání je v pracovním vlákně v sadě SDK.

Nastavit filtry

Syntaxe: public inline static void SetFilters ( std::initializer_list< const char * > filters );

Nastaví filtry pro zpětná volání.

Parametry

  • filters Filtry, které se mají použít

Nastavit úroveň

Syntaxe: public inline static void SetLevel ( Level level );

Nastaví úroveň zpráv, které mají být zaznamenány protokolovacím nástrojem.

Parametry

  • level Maximální úroveň podrobností, která má být zaznamenána protokolovacím nástrojem.

CallbackFunction_Type

Syntaxe: typedef CallbackFunction_Type;