class Core::Session::SessionStartedEventArgs

class Core::Session::SessionStartedEventArgs
  : private Core::_detail::SessionEventArgsBase< int >

Představuje počáteční zpracování odvozování.

Členové

GetSessionId

Syntaxe: public inline std::string GetSessionId ( ) const;

Získá jedinečné ID relace, ze které pochází tento SessionResult.

Návraty

Řetězec ID relace.

GetSessionId

Syntaxe: public template< > inline AI::Core::_detail::enable_if_w_or_string_t< T > GetSessionId ( ) const;

Získá jedinečné ID relace, ze které pochází tento SessionResult.

Návraty

Řetězec ID relace.