class Core::Session::VisionSessionProperties

class Core::Session::VisionSessionProperties
  : private AI::Core::_detail::PropertyCollectionBase

Představuje vlastnosti, které lze dynamicky aktualizovat na dané Instance VisionSession.

Členové