třída ImageAnalysis::D etectedPeople

class ImageAnalysis::DetectedPeople
  : public std::vector< DetectedPerson >

Představuje osoby zjištěné na obrázku.

Členové