třída ImageAnalysis::D etectedTextWord

Představuje jedno slovo, které bylo zjištěno na obrázku.

Slova se skládají z souvislé posloupnosti znaků. U jazyků, které nejsou oddělené mezerami, jako je čínština, japonština a korejština, je každý znak reprezentován jako vlastní slovo.

Členové

Content

Syntaxe: public std::string Content;

Text rozpoznaný v mezích tohoto slova

Spolehlivost

Syntaxe: public double Confidence;

Skóre, které představuje pravděpodobnost, že tato detekce byla přesná.

Skóre spolehlivosti zahrnují rozsah od 0,0 do 1,0 (včetně), přičemž vyšší hodnoty označují vyšší pravděpodobnost.

OhraničeníPolygon

Syntaxe: public std::vector< int32_t > BoundingPolygon;

Ohraničující mnohoúhelník s body, které ohraničují slovo.

Tyto body jsou vrcholy mnohoúhelníku, které jsou v pořadí po směru hodinových ručiček zleva (-180 stupňů včetně) vzhledem k orientaci oblasti.

Souřadnice jsou v pixelech, přičemž (0,0) je v levém horním rohu zdrojového obrázku.