třída ImageAnalysis::ImageAnalysisEventArgs

class ImageAnalysis::ImageAnalysisEventArgs
  : private Core::_detail::ResultEventArgsBase< ImageAnalysisResult, int >

Představuje asynchronní datovou část výsledku analýzy obrázku jako argument události.

Členové

GetResult

Syntaxe: public inline std::shared_ptr< ImageAnalysisResult > GetResult ( ) const;

Získá výsledek analýzy obrázků přidružený k této události.

Návraty

ImageAnalysisResult zabalený uvnitř objektu std::shared_ptr