třída ImageAnalysis::Rectangle

Představuje obdélníkovou oblast uvnitř obrázku.

Členové

×

Syntaxe: public int32_t X;

Souřadnice X levého horního bodu oblasti v pixelech.

Y

Syntaxe: public int32_t Y;

Souřadnice Y levého horního bodu oblasti v pixelech

H

Syntaxe: public int32_t H;

Výška oblasti v pixelech.

W

Syntaxe: public int32_t W;

Šířka oblasti v pixelech.

ToString

Syntaxe: public inline std::string ToString ( ) const;

Pomocná metoda pro zobrazení obdélníkových hodnot.

Návraty

Řetězec obsahující hodnoty X, Y, H a W.