_com_error::HelpContext

Specifické pro Microsoft

Zavolá IErrorInfo::GetHelpContext funkci.

Syntaxe

DWORD HelpContext() const throw();

Vrácená hodnota

Vrátí výsledek IErrorInfo::GetHelpContext pro IErrorInfo objekt zaznamenaný v objektu _com_error . Pokud není zaznamenán žádný IErrorInfo objekt, vrátí nulu.

Poznámky

Všechna selhání při volání IErrorInfo::GetHelpContext metody se ignorují.

END – specifické pro Microsoft

Viz také

Třída _com_error