Operátor čárky: ,

Umožňuje seskupení dvou příkazů tam, kde se očekává jen jeden příkaz.

Syntax

expression , expression

Poznámky

Operátor čárky má asociativitu zleva doprava. Dva příkazy oddělené čárkou jsou vyhodnoceny zleva doprava. Levý operand je vyhodnocen vždy a před vyhodnocením pravého operandu jsou dokončeny všechny vedlejší účinky.

V některých kontextech, například v seznamech argumentů funkcí, mohou být čárky použity jako oddělovače. Nezaměňujte použití čárky jako oddělovače s jejím použitím jako operátoru. Tato dvě použití jsou zcela odlišná.

Vezměte v úvahu výraz e1, e2. Typ a hodnota výrazu jsou typem a hodnotou e2; výsledek vyhodnocení e1 se zahodí. Je-li pravý operand l-hodnotou, je i tento výsledek l-hodnotou.

Na místech, kde se čárka obvykle používá jako oddělovač (například ve vlastních argumentech funkcí nebo v inicializátorech agregace), musí být operátor čárky a jeho operandy uzavřeny do závorek. Příklad:

func_one( x, y + 2, z );
func_two( (x--, y + 2), z );

Ve volání funkce func_one výše jsou předány tři argumenty oddělené čárkami: x, y + 2 a z. Ve volání funkce func_two donutí závorky kompilátor interpretovat první čárku jako operátor sekvenčního vyhodnocení. Toto volání funkce předává do funkce func_two dva argumenty. Prvním argumentem je výsledek operace sekvenčního vyhodnocení (x--, y + 2), který má hodnotu a typ výrazu y + 2, druhým argumentem je proměnná z.

Příklad

// cpp_comma_operator.cpp
#include <stdio.h>
int main () {
   int i = 10, b = 20, c= 30;
   i = b, c;
   printf("%i\n", i);

   i = (b, c);
   printf("%i\n", i);
}
20
30

Viz také

Výrazy s binárními operátory
Integrované operátory C++, jejich priorita a asociativita
Operátor sekvenčního vyhodnocení