Chyba kompilátoru C3006

'klauzule' : v klauzuli o direktivě OpenMP 'direktivě' chybí očekávaný argument

Direktiva OpenMP neměla očekávaný argument.

Následující ukázka vygeneruje C3006:

// C3006.c
// compile with: /openmp
int main()
{
   #pragma omp parallel shared   // C3006
   // Try the following line instead:
   // #pragma omp parallel shared(x) {}

}