Upozornění kompilátoru (úroveň 1) C4036

nepojmenovaný typ jako skutečný parametr

Pro strukturu, sjednocení, výčet nebo třídu používanou jako skutečný parametr není zadán žádný název typu. Pokud ke generování prototypů funkcí používáte /Zg , kompilátor vydá toto upozornění a okomentuje formální parametr ve vygenerovaném prototypu.

Pokud chcete toto upozornění vyřešit, zadejte název typu.

Příklad

Následující ukázka vygeneruje C4036.

// C4036.c
// compile with: /Zg /W1
// D9035 expected
typedef struct { int i; } T;
void f(T* t) {}   // C4036

// OK
typedef struct MyStruct { int i; } T2;
void f2(T2 * t) {}