CMFCStandardColorsPropertyPage – třída

Představuje stránku vlastností, kterou uživatelé používají k výběru standardních barev v dialogovém okně barvy.

Syntax

class CMFCStandardColorsPropertyPage : public CPropertyPage

Členové

Veřejné konstruktory

Název Description
CMFCStandardColorsPropertyPage::CMFCStandardColorsPropertyPage Výchozí konstruktor.

Veřejné metody

Název Description
CMFCStandardColorsPropertyPage::CreateObject Používá se v architektuře k vytvoření dynamické instance tohoto typu třídy.
CMFCStandardColorsPropertyPage::GetThisClass Používá se v architektuře k získání ukazatele na objekt CRuntimeClass , který je přidružen k tomuto typu třídy.

Poznámky

Třída CMFCColorDialog používá tuto třídu k zobrazení stránky vlastnosti standardní barvy. Další informace o CMFCColorDialognaleznete v tématu CMFCColorDialog – třída.

Hierarchie dědičnosti

Objekt CObject

CCmdTarget

Cwnd

Cdialog

CPropertyPage

CMFCStandardColorsPropertyPage

Požadavky

Záhlaví: afxstandardcolorspropertypage.h

Viz také

Hierarchy Chart
Třídy
CMFCColorDialog – třída
CMFCCustomColorsPropertyPage – třída