HeaderPropagationApplicationBuilderExtensions.UseHeaderPropagation Metoda

Definice

Přidá middleware, který shromažďuje hlavičky, které se mají rozšířit do objektu HttpClient.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseHeaderPropagation(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseHeaderPropagation (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseHeaderPropagation : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseHeaderPropagation (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

K IApplicationBuilder přidání middlewaru.

Návraty

Odkaz na po app dokončení operace.

Platí pro