Sdílet prostřednictvím


IdentityOptions Třída

Definice

Představuje všechny možnosti, které můžete použít ke konfiguraci systému identit.

public ref class IdentityOptions
public class IdentityOptions
type IdentityOptions = class
Public Class IdentityOptions
Dědičnost
IdentityOptions

Konstruktory

IdentityOptions()

Představuje všechny možnosti, které můžete použít ke konfiguraci systému identit.

Vlastnosti

ClaimsIdentity

Získá nebo nastaví ClaimsIdentityOptions pro systém identit.

Cookies

Získá nebo nastaví IdentityCookieOptions pro systém identit.

Lockout

Získá nebo nastaví LockoutOptions pro systém identit.

OnSecurityStampRefreshingPrincipal

Vyvolá se, když výchozí validátor razítka zabezpečení nahradí hodnotu ClaimsPrincipal uživatele v souboru cookie.

Password

Získá nebo nastaví PasswordOptions pro systém identit.

SecurityStampValidationInterval

Získá nebo nastaví, TimeSpan po kterém jsou znovu ověřena bezpečnostní razítka.

SignIn

Získá nebo nastaví SignInOptions pro systém identit.

Tokens

Získá nebo nastaví TokenOptions pro systém identit.

User

Získá nebo nastaví UserOptions pro systém identit.

Platí pro