OAuthAppBuilderExtensions.UseOAuthAuthentication Metoda

Definice

Přetížení

UseOAuthAuthentication(IApplicationBuilder)
Zastaralé.
Zastaralé.

UseOAuthAuthentication je zastaralé. Nakonfigurujte ověřování OAuth pomocí addAuthentication(). AddOAuth v configureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu .

UseOAuthAuthentication(IApplicationBuilder, OAuthOptions)
Zastaralé.
Zastaralé.

UseOAuthAuthentication je zastaralé. Nakonfigurujte ověřování OAuth pomocí addAuthentication(). AddOAuth v configureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu .

UseOAuthAuthentication(IApplicationBuilder, OAuthOptions)

OAuthMiddleware<TOptions> Přidá middleware do zadaného IApplicationBuilderobjektu , který povolí možnosti ověřování OAuth 2.0.

UseOAuthAuthentication(IApplicationBuilder)

Upozornění

UseOAuthAuthentication is obsolete. Configure OAuth authentication with AddAuthentication().AddOAuth in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.

UseOAuthAuthentication je zastaralé. Nakonfigurujte ověřování OAuth pomocí addAuthentication(). AddOAuth v configureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu .

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseOAuthAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseOAuthAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
[System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseOAuthAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
[System.Obsolete("UseOAuthAuthentication is obsolete. Configure OAuth authentication with AddAuthentication().AddOAuth in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseOAuthAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseOAuthAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
[<System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)>]
static member UseOAuthAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
[<System.Obsolete("UseOAuthAuthentication is obsolete. Configure OAuth authentication with AddAuthentication().AddOAuth in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)>]
static member UseOAuthAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseOAuthAuthentication (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

Chcete-li IApplicationBuilder přidat obslužnou rutinu do.

Návraty

Odkaz na tuto instanci po dokončení operace.

Atributy

Platí pro

UseOAuthAuthentication(IApplicationBuilder, OAuthOptions)

Upozornění

UseOAuthAuthentication is obsolete. Configure OAuth authentication with AddAuthentication().AddOAuth in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.

UseOAuthAuthentication je zastaralé. Nakonfigurujte ověřování OAuth pomocí addAuthentication(). AddOAuth v configureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu .

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseOAuthAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app, Microsoft::AspNetCore::Authentication::OAuth::OAuthOptions ^ options);
[System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseOAuthAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth.OAuthOptions options);
[System.Obsolete("UseOAuthAuthentication is obsolete. Configure OAuth authentication with AddAuthentication().AddOAuth in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseOAuthAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth.OAuthOptions options);
[<System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)>]
static member UseOAuthAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth.OAuthOptions -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
[<System.Obsolete("UseOAuthAuthentication is obsolete. Configure OAuth authentication with AddAuthentication().AddOAuth in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)>]
static member UseOAuthAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth.OAuthOptions -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseOAuthAuthentication (app As IApplicationBuilder, options As OAuthOptions) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

Chcete-li IApplicationBuilder přidat obslužnou rutinu do.

options
OAuthOptions

A OAuthOptions , který určuje možnosti pro obslužnou rutinu.

Návraty

Odkaz na tuto instanci po dokončení operace.

Atributy

Platí pro

UseOAuthAuthentication(IApplicationBuilder, OAuthOptions)

OAuthMiddleware<TOptions> Přidá middleware do zadaného IApplicationBuilderobjektu , který povolí možnosti ověřování OAuth 2.0.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseOAuthAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app, Microsoft::AspNetCore::Builder::OAuthOptions ^ options);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseOAuthAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, Microsoft.AspNetCore.Builder.OAuthOptions options);
static member UseOAuthAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * Microsoft.AspNetCore.Builder.OAuthOptions -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseOAuthAuthentication (app As IApplicationBuilder, options As OAuthOptions) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

K IApplicationBuilder přidání middlewaru.

options
OAuthOptions

A OAuthOptions , který určuje možnosti pro middleware.

Návraty

Odkaz na tuto instanci po dokončení operace.

Platí pro