Sdílet prostřednictvím


SessionOptions.Cookie Vlastnost

Definice

Určuje nastavení použitá k vytvoření souboru cookie.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::CookieBuilder ^ Cookie { Microsoft::AspNetCore::Http::CookieBuilder ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::CookieBuilder ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.CookieBuilder Cookie { get; set; }
member this.Cookie : Microsoft.AspNetCore.Http.CookieBuilder with get, set
Public Property Cookie As CookieBuilder

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Platí pro