WebAssemblyNetDebugProxyAppBuilderExtensions.UseWebAssemblyDebugging Metoda

Definice

Přidává middleware potřebný k ladění aplikací Blazor WebAssembly v rámci Chromium vývojových nástrojů.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void UseWebAssemblyDebugging(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static void UseWebAssemblyDebugging (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseWebAssemblyDebugging : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> unit
<Extension()>
Public Sub UseWebAssemblyDebugging (app As IApplicationBuilder)

Parametry

Platí pro