Sdílet prostřednictvím


ParameterView.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá aktuální hodnotu enumerátoru.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::ParameterValue Current { Microsoft::AspNetCore::Components::ParameterValue get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Components.ParameterValue Current { get; }
member this.Current : Microsoft.AspNetCore.Components.ParameterValue
Public ReadOnly Property Current As ParameterValue

Hodnota vlastnosti

Platí pro