Sdílet prostřednictvím


NamedEventChange.FrameIndex Vlastnost

Definice

Index NamedEvent rámce v rámci aktuálního výstupu vykreslení komponenty.

public int FrameIndex { get; }
member this.FrameIndex : int
Public ReadOnly Property FrameIndex As Integer

Hodnota vlastnosti

Platí pro