Sdílet prostřednictvím


DiagnosticMessage.Message Vlastnost

Definice

Získá chybovou zprávu.

public:
 property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public string Message { get; }
public string? Message { get; }
member this.Message : string
Public ReadOnly Property Message As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro