Sdílet prostřednictvím


IRequestCookieCollection.ContainsKey(String) Metoda

Definice

Určuje, zda obsahuje IRequestCookieCollection prvek se zadaným klíčem.

public:
 bool ContainsKey(System::String ^ key);
public bool ContainsKey (string key);
abstract member ContainsKey : string -> bool
Public Function ContainsKey (key As String) As Boolean

Parametry

key
String

Klíč, který se má najít v souboru IRequestCookieCollection.

Návraty

true, pokud IRequestCookieCollection obsahuje prvek s klíčem; v opačném případě false.

Výjimky

klíč má hodnotu null.

Platí pro