Sdílet prostřednictvím


IUserClaimStore<TUser>.RemoveClaimsAsync Metoda

Definice

Odebere zadanou claims hodnotu z daného userobjektu .

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RemoveClaimsAsync(TUser user, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Security::Claims::Claim ^> ^ claims, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task RemoveClaimsAsync (TUser user, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Security.Claims.Claim> claims, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member RemoveClaimsAsync : 'User * seq<System.Security.Claims.Claim> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RemoveClaimsAsync (user As TUser, claims As IEnumerable(Of Claim), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

user
TUser

Uživatel, ze které se má odebrat zadaný claims parametr.

claims
IEnumerable<Claim>

Kolekce s, která Claimse má odebrat.

cancellationToken
CancellationToken

Slouží CancellationToken k šíření oznámení, že operace by měla být zrušena.

Návraty

Objekt úlohy představující asynchronní operaci.

Platí pro