Sdílet prostřednictvím


ExternalLoginModel.ProviderDisplayName Vlastnost

Definice

Toto rozhraní API podporuje výchozí infrastrukturu uživatelského rozhraní ASP.NET Core Identity a není určené k použití přímo z vašeho kódu. Toto rozhraní API se může změnit nebo odebrat v budoucích verzích.

public string ProviderDisplayName { get; set; }
public string? ProviderDisplayName { get; set; }
member this.ProviderDisplayName : string with get, set
Public Property ProviderDisplayName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro