Sdílet prostřednictvím


UserClaimsPrincipalFactory<TUser> Třída

Definice

Poskytuje metody pro vytvoření objektu zabezpečení deklarací identity pro daného uživatele.

generic <typename TUser>
 where TUser : classpublic ref class UserClaimsPrincipalFactory : Microsoft::AspNetCore::Identity::IUserClaimsPrincipalFactory<TUser>
public class UserClaimsPrincipalFactory<TUser> : Microsoft.AspNetCore.Identity.IUserClaimsPrincipalFactory<TUser> where TUser : class
type UserClaimsPrincipalFactory<'User (requires 'User : null)> = class
    interface IUserClaimsPrincipalFactory<'User (requires 'User : null)>
Public Class UserClaimsPrincipalFactory(Of TUser)
Implements IUserClaimsPrincipalFactory(Of TUser)

Parametry typu

TUser

Typ použitý k reprezentaci uživatele.

Dědičnost
UserClaimsPrincipalFactory<TUser>
Odvozené
Implementuje

Konstruktory

UserClaimsPrincipalFactory<TUser>(UserManager<TUser>, IOptions<IdentityOptions>)

Inicializuje novou instanci UserClaimsPrincipalFactory<TUser> třídy .

Vlastnosti

Options

Získá pro tuto továrnu IdentityOptions .

UserManager

Získá pro tuto továrnu UserManager<TUser> .

Metody

CreateAsync(TUser)

ClaimsPrincipal Vytvoří od uživatele asynchronně.

GenerateClaimsAsync(TUser)

Vygenerování deklarací identity pro uživatele

Platí pro