Sdílet prostřednictvím


UserClaimsPrincipalFactory<TUser,TRole>.Options Vlastnost

Definice

Získá pro tuto továrnu IdentityOptions .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Builder::IdentityOptions ^ Options { Microsoft::AspNetCore::Builder::IdentityOptions ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Builder.IdentityOptions Options { get; }
member this.Options : Microsoft.AspNetCore.Builder.IdentityOptions
Public ReadOnly Property Options As IdentityOptions

Hodnota vlastnosti

Aktuální pro IdentityOptions tuto instanci továrny.

Platí pro