RequestLocalizationMiddleware Třída

Definice

Umožňuje automatické nastavení jazykové verze pro HttpRequests na základě informací odesílaných klientem v hlavičkách a logice poskytované aplikací.

public ref class RequestLocalizationMiddleware
public class RequestLocalizationMiddleware
type RequestLocalizationMiddleware = class
Public Class RequestLocalizationMiddleware
Dědičnost
RequestLocalizationMiddleware

Konstruktory

RequestLocalizationMiddleware(RequestDelegate, IOptions<RequestLocalizationOptions>)
Zastaralé.

Vytvoří nový objekt RequestLocalizationMiddleware.

RequestLocalizationMiddleware(RequestDelegate, IOptions<RequestLocalizationOptions>, ILoggerFactory)

Vytvoří nový objekt RequestLocalizationMiddleware.

Metody

Invoke(HttpContext)

Vyvolá logiku middlewaru.

Platí pro