Sdílet prostřednictvím


BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData.HandlerExecutionContext Vlastnost

Definice

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::PageHandlerExecutingContext ^ HandlerExecutionContext { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::PageHandlerExecutingContext ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutingContext HandlerExecutionContext { get; }
member this.HandlerExecutionContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutingContext
Public ReadOnly Property HandlerExecutionContext As PageHandlerExecutingContext

Hodnota vlastnosti

Platí pro