Sdílet prostřednictvím


FilterProviderContext Třída

Definice

Kontext pro zprostředkovatele filtru, tj. IFilterProvider implementace.

public ref class FilterProviderContext
public class FilterProviderContext
type FilterProviderContext = class
Public Class FilterProviderContext
Dědičnost
FilterProviderContext

Konstruktory

FilterProviderContext(ActionContext, IList<FilterItem>)

Vytvoří instanci nové FilterProviderContext instance.

Vlastnosti

ActionContext

Získá nebo nastaví ActionContext.

Results

Získá nebo nastaví FilterItems, původně vytvořené ze s FilterDescriptornebo položky mezipaměti. IFilterProviders by měla být nastavena Filter u existujících položek nebo přidat nové FilterItems, aby byly dostupné filtry spustitelných souborů.

Platí pro