Sdílet prostřednictvím


IAsyncResourceFilter Rozhraní

Definice

Filtr, který asynchronně obklopuje provádění vazby modelu, akci (a filtry) a výsledek akce (a filtry).

public interface class IAsyncResourceFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata
public interface IAsyncResourceFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
type IAsyncResourceFilter = interface
    interface IFilterMetadata
Public Interface IAsyncResourceFilter
Implements IFilterMetadata
Implementuje

Metody

OnResourceExecutionAsync(ResourceExecutingContext, ResourceExecutionDelegate)

Volá se asynchronně před zbytkem kanálu.

Platí pro