Sdílet prostřednictvím


IFilterContainer Rozhraní

Definice

Filtr, který vyžaduje odkaz zpět na objekt, který IFilterFactory ho vytvořil.

public interface class IFilterContainer
public interface IFilterContainer
type IFilterContainer = interface
Public Interface IFilterContainer

Vlastnosti

FilterDefinition

Objekt IFilterFactory , který vytvořil tuto instanci filtru.

Platí pro