Sdílet prostřednictvím


IResourceFilter.OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext) Metoda

Definice

Spustí filtr prostředků. Volá se před spuštěním zbytku kanálu.

public:
 void OnResourceExecuting(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ResourceExecutingContext ^ context);
public void OnResourceExecuting (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResourceExecutingContext context);
abstract member OnResourceExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResourceExecutingContext -> unit
Public Sub OnResourceExecuting (context As ResourceExecutingContext)

Parametry

Platí pro