Sdílet prostřednictvím


PageHandlerExecutionDelegate Delegát

Definice

Delegát, který asynchronně vrací hodnotu PageHandlerExecutedContext označující, že se spustil filtr stránky nebo další stránky.

public delegate System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::PageHandlerExecutedContext ^> ^ PageHandlerExecutionDelegate();
public delegate System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutedContext> PageHandlerExecutionDelegate();
type PageHandlerExecutionDelegate = delegate of unit -> Task<PageHandlerExecutedContext>
Public Delegate Function PageHandlerExecutionDelegate() As Task(Of PageHandlerExecutedContext) 

Návratová hodnota

Objekt Task , který po dokončení vrátí hodnotu PageHandlerExecutedContext.

Platí pro