Sdílet prostřednictvím


ResultFilterAttribute.OnResultExecutionAsync Metoda

Definice

Volá se asynchronně před výsledkem akce.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ OnResultExecutionAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ResultExecutingContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ResultExecutionDelegate ^ next);
public virtual System.Threading.Tasks.Task OnResultExecutionAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutingContext context, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutionDelegate next);
abstract member OnResultExecutionAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutingContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutionDelegate -> System.Threading.Tasks.Task
override this.OnResultExecutionAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutingContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutionDelegate -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function OnResultExecutionAsync (context As ResultExecutingContext, next As ResultExecutionDelegate) As Task

Parametry

next
ResultExecutionDelegate

Hodnota ResultExecutionDelegate Vyvolá se pro spuštění dalšího filtru výsledků nebo samotného výsledku.

Návraty

Hodnota Task , která po dokončení označuje, že se filtr spustil.

Implementuje

Platí pro