Sdílet prostřednictvím


MediaTypeCollection Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci objektu MediaTypeCollection.

public:
 MediaTypeCollection();
public MediaTypeCollection ();
Public Sub New ()

Platí pro