MediaTypeCollection.Remove(MediaTypeHeaderValue) Metoda

Definice

Odebere první výskyt konkrétního typu média z MediaTypeCollection.

public:
 bool Remove(Microsoft::Net::Http::Headers::MediaTypeHeaderValue ^ item);
public bool Remove (Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue item);
override this.Remove : Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue -> bool
Public Function Remove (item As MediaTypeHeaderValue) As Boolean

Parametry

Návraty

Boolean

true je-li item úspěšně odebrán; v opačném případě false. Tato metoda také vrátí false , pokud item nebyl nalezen v původním MediaTypeCollection.

Platí pro