Sdílet prostřednictvím


ModelStateInvalidFilter.OnActionExecuted(ActionExecutedContext) Metoda

Definice

Vyvolá se při provedení akce.

public:
 virtual void OnActionExecuted(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ActionExecutedContext ^ context);
public void OnActionExecuted (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutedContext context);
abstract member OnActionExecuted : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutedContext -> unit
override this.OnActionExecuted : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutedContext -> unit
Public Sub OnActionExecuted (context As ActionExecutedContext)

Parametry

Implementuje

Platí pro