Sdílet prostřednictvím


ModelStateInvalidFilter.Order Vlastnost

Definice

Získá hodnotu objednávky pro určení pořadí provádění filtrů. Filtry se spouštějí ve vzestupné číselné hodnotě Order vlastnosti.

public:
 property int Order { int get(); };
public int Order { get; }
member this.Order : int
Public ReadOnly Property Order As Integer

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Poznámky

Filtry se spouštějí v pořadí určeném vzestupným řazením Order vlastnosti.

Výchozí pořadí pro tento atribut je -2000, takže se spustí v rané fázi kanálu.

Podívejte se na Order podrobnější informace.

Platí pro