Sdílet prostřednictvím


RazorCommentChunkGenerator Třída

Definice

public ref class RazorCommentChunkGenerator : Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Generators::ParentChunkGenerator
public class RazorCommentChunkGenerator : Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.Generators.ParentChunkGenerator
type RazorCommentChunkGenerator = class
    inherit ParentChunkGenerator
Public Class RazorCommentChunkGenerator
Inherits ParentChunkGenerator
Dědičnost
RazorCommentChunkGenerator

Konstruktory

RazorCommentChunkGenerator()

Metody

Equals(Object) (Zděděno od ParentChunkGenerator)
GenerateEndParentChunk(Block, ChunkGeneratorContext) (Zděděno od ParentChunkGenerator)
GenerateStartParentChunk(Block, ChunkGeneratorContext) (Zděděno od ParentChunkGenerator)
GetHashCode() (Zděděno od ParentChunkGenerator)

Platí pro