Sdílet prostřednictvím


CSharpLanguageCharacteristics Třída

Definice

public ref class CSharpLanguageCharacteristics : Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::LanguageCharacteristics<Microsoft::AspNetCore::Razor::Tokenizer::Internal::CSharpTokenizer ^, Microsoft::AspNetCore::Razor::Tokenizer::Symbols::CSharpSymbol ^, Microsoft::AspNetCore::Razor::Tokenizer::Symbols::CSharpSymbolType>
public class CSharpLanguageCharacteristics : Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.LanguageCharacteristics<Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Internal.CSharpTokenizer,Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Symbols.CSharpSymbol,Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Symbols.CSharpSymbolType>
type CSharpLanguageCharacteristics = class
    inherit LanguageCharacteristics<CSharpTokenizer, CSharpSymbol, CSharpSymbolType>
Public Class CSharpLanguageCharacteristics
Inherits LanguageCharacteristics(Of CSharpTokenizer, CSharpSymbol, CSharpSymbolType)
Dědičnost
LanguageCharacteristics<Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Internal.CSharpTokenizer,CSharpSymbol,CSharpSymbolType>
CSharpLanguageCharacteristics

Vlastnosti

Instance

Metody

CreateMarkerSymbol(SourceLocation)
CreateSymbol(SourceLocation, String, CSharpSymbolType, IReadOnlyList<RazorError>)
CreateSymbol(SourceLocation, String, TSymbolType, IReadOnlyList<RazorError>) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
CreateTokenizer(ITextDocument)
FlipBracket(CSharpSymbolType)
FlipBracket(TSymbolType) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
GetKeyword(CSharpKeyword)
GetKnownSymbolType(KnownSymbolType)
GetSample(CSharpSymbolType)
GetSample(TSymbolType) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
GetSymbolSample(CSharpSymbolType)
IsCommentBody(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsCommentStar(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsCommentStart(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsIdentifier(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsKeyword(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsKnownSymbolType(TSymbol, KnownSymbolType) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsNewLine(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsTransition(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsUnknown(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
IsWhiteSpace(TSymbol) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
KnowsSymbolType(KnownSymbolType) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
SplitSymbol(TSymbol, Int32, TSymbolType) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
TokenizeString(SourceLocation, String) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)
TokenizeString(String) (Zděděno od LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>)

Platí pro