Sdílet prostřednictvím


ParserContext Třída

Definice

public ref class ParserContext
public class ParserContext
type ParserContext = class
Public Class ParserContext
Dědičnost
ParserContext

Konstruktory

ParserContext(ITextDocument, ParserBase, ParserBase, ParserBase, ErrorSink)

Vlastnosti

ActiveParser
CodeParser
CurrentBlock
CurrentCharacter
DesignTimeMode
EndOfFile
Errors
LastAcceptedCharacters
LastSpan
MarkupParser
NullGenerateWhitespaceAndNewLine
Source
WhiteSpaceIsSignificantToAncestorBlock

Metody

AddSpan(Span)
CompleteParse()
EndBlock()

Ukončí aktuální blok.

IsWithin(BlockType)

Získá logickou hodnotu označující, jestli některý z nadřazených objektů aktuálního bloku je zadaného typu.

OnError(RazorError)
OnError(SourceLocation, String, Int32)
OnError(SourceLocation, String, Int32, Object[])
StartBlock()

Spustí blok.

StartBlock(BlockType)

Spustí blok zadaného typu.

SwitchActiveParser()

Platí pro